Individuální koučing

Kouč naslouchá, trénuje, podporuje, připravuje a ukazuje skutečnost daného problému klienta. Koučink představuje důvěryhodný vztah mezi koučem a klientem, který napomáhá klientovy podniknout
konkrétní kroky za účelem dosažení jeho cíle, vize a nebo přání.
Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přinesou. Kouč dodržuje etický kodex.
Podstata koučování je docílit lepší vnímavosti světa a zvýšit odpovědnost za vlastní život nebo získání dovedností pro efektivnější řízení jak sebe, tak i lidí okolo. Vytyčení a přesné definování cílů a jejich uskutečňování vyžaduje ujasnit si priority a schopnost opuštění komfortní zóny. To všechno nám pomáhá k získání nových strategií, k vytyčení nových kroků a k získání aktivní zpětné vazby.

Jaké výhody koučování přináší a co získám koučováním?
Vyšší výkonnost a produktivita:
Koučování probudí v každém člověku i týmu to nejlepší, co se v
něm skrývá…
Rozvoj a osobní růst lidí:
To co rozhoduje, je Vaše vnímání a způsob řízení lidí jak
přispíváte k jejich podpoře a rozvoji. A také záleží na
zodpovědnosti sebe samého.
Lepší schopnost učit se:
Bez zbytečného ztrácení času v lavicích, se s radostí a lehkostí
lépe pamatují i nové poznatky.
Lepší vztahy:
Každá otázka má svou hodnotu a existuje i komunikační výměna
a zpětná vazba. Pouhé sdělování informací ztrácí časem na své
hodnotě.
Vyšší kvalita života:
Koučování staví na respektu k jednotlivci, vytváří lepší vztahy a
umožňuje dosahovat lepších výsledků. Přirozeným důsledkem je
lepší atmosféra na pracovišti.
Tvůrčí myšlení:
Koučování dopomáhá k tomu, že jedna tvůrčí myšlenka často
vyvolá řadu dalších.
Lepší využití lidí:
Využití jejich schopností a dovedností a nalezení vlastních
zdrojů.
Rychlejší a efektivnější odezva v případě ohrožení.
Větší flexibilita a adaptabilita vůči změnám.
Motivovanější zaměstnanci plní inspirace a nalezení nových cest.
Změna kultury a nefunkčních programů nejen u klienta
Široce využitelná a životně důležitá schopnost vidět realitu a práci
se zpětnou vazbou.

© Copyright 2020 – noveobzory.cz