Regresivní terapie

Regresní terapie je prastará metoda léčení tělesna i duševna,
kterou v naší zemi rozšířil Ing. Andrej Dragomirecký. Technika
regresní terapie spočívá v postupném odhalování a zpracovávání
traumatických zážitků, které se v jedinci hromadí v průběhu jeho
jedinečné existence.
Pomocí techniky regresní terapie můžeme pochopit a zpracovat
události, které se nám staly v minulosti a mají negativní vliv na
náš současný život. Tyto negativní vlivy se projevují jako různé
psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy jako
jsou deprese, úzkost, smutek, strach, pocity viny, závislosti, vztahové problémy, emoce, traumata,
poruchy spánku, ztráta energie či blokace v různých oblastech, atd.
Pokud se rozhodnete pro změnu, podaří se nám společně obnovit Vaši sebedůvěru a sebevědomí, nebo
nastavit nové životní postoje a psychickou rovnováhu.
Regresní terapie je tedy řízené vzpomínání a vybavování si
událostí, při němž si klient vybavuje potlačené vzpomínky.
Uvědoměním a pochopením událostí z dávné minulosti dochází k
jejich zpracování a vyrovnání se s jejich negativními vlivy na
přítomnost. Pochopení a přijetí informace je součástí
duchovního vývoje a postupu, následně by potíže řešené během
terapie měly zcela odeznít.

Jak terapie probíhá ?
V první části s klientem probereme téma, které chce řešit. V této
fázi je velmi podstatné, aby ke mně byl klient co nejvíce upřímný
a dokázal mi beze studu popsat, co přesně ho trápí, tak
dokážeme nejlépe definovat téma a otázky, na které budeme
během terapie hledat odpovědi.
Během druhé části terapie klient leží na měkkém podkladu pod
lehkou dekou. Pomocí relaxační techniky klienta uvedu do stavu
hlubokého uvolnění (do hladiny Theta), abychom mohli pracovat
s jeho podvědomým. Hladina Theta je naprosto přirozený stav,
kterým běžně procházíme vždy těsně před usnutím. Klient celý
průběh regrese vnímá, vnímá hlas terapeuta, uvědomuje si, kde
je a co se s ním děje.
Nikdo další se terapie nezúčastní, toto pravidlo platí i pro
rodinné příslušníky, plně respektuji soukromí každého člověka.

Jak dlouho terapie trvá a kolik terapií je vhodné absolvovat ?
Ke zpracování jednoho tématu dochází během jedné regresní
terapie, která standardně trvá 2,5 – 4 hodiny.
Kdy není regresní terapie vhodná?
Metodu může podstoupit kdokoli od věku 17-ti let.

NENÍ MOŽNÉ aplikovat metodu u lidí, kteří dlouhodobě
nadměrně užívají drogy, alkohol nebo farmaka. Zvlášť negativně
v tomto smyslu působí psychofarmaka, antidepresiva, léky proti
bolestem a léky proti nespavosti.
„Na co se zaměříme a čemu věříme, tam jde energie,
to produkujeme.“

© Copyright 2020 – noveobzory.cz