Symbolová terapie vzhledem

Symbolová terapie vhledem

Symbolová terapie vhledem svou jednoduchostí a především
velmi rychlou intervencí může sloužit jako nástroj změn a
přeměn v lidské psychice. Je zaměřena na myšlenkové vzorce a
programy, které si neseme z dětství a na jejich uvědomění a
vědomou transformaci.
Umožňuje rychlou práci s vlastní psychikou. Je velmi účinná při
řešení psychických potížích jako jsou deprese, smutky, pocity
viny, problémy se sebevědomím, vztahové problémy, omezující
vzorce chování apod.
Terapeutický proces probíhá v hluboce uvolněném stavu vědomí
a pro klienta je velmi příjemný a nestereotypní. Terapie má
velmi rychlý účinek.
Budeme se tedy společně snažit tyto příčiny na podvědomé
úrovni nalézt, vědomě zpracovat, odstranit a odevzdat.

Metoda Letting go (odevzdávání):

Tato metoda vznikla v Americe na základě poznatků
mezinárodně uznávaného psychiatra Sira Davida R. Hawkinse.
Spočívá v odblokování starých programů (bloků a strachů), co
jsme si za život vytvořili… Rozhodnutím přijít na terapii dobrovolně vstupujete na novou cestu k uvědomění sebe samého a odhodláním změnit svůj stav i
život.

Co lze v koučovně řešit :
– vztahové problémy
– nevhodné životní postoje, závislosti
– psychické problémy: deprese, úzkosti, strach, obavy, fobie,
  vztek, hysterie, sexuální problémy
– psychosomatické potíže
– problémy s nadváhou/podváhou
– osobní poradenství v oblasti duševního vývoje
– problémy se sebevědomím, pocity viny
– traumatické události apod.

Mám možnost volby:
„Mohu žít jako tvůrce, konzument nebo oběť se všemi následky.“

© Copyright 2020 – noveobzory.cz